Wydawnictwa można nabyć w siedzibie Kaliskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk – Kalisz, ul. Bankowa 9 lub w sprzedaży wysyłkowej - kontakt: tel. 880 305 312, e-mail: ktpn.kalisz@wp.pl


PROWADZIMY TAKŻE SPRZEDAŻ KOMISOWĄ


Adam Asnyk (1838-1897). Poeta, działacz polityczny i społeczny / Aneta Kolańczyk, Kalisz 2018, - 126 s. : il. ; 19 cm. (Kaliszanie 16)

Cena 15 zł

.

Adam Chodyński : bibliografia / Katarzyna Kubiak, Kalisz 2010. - 92 s. : il.; 22 cm.

Cena 16 zł / PROMOCJA – obecna cena 10 zł

.

Adam Chodyński (1832-1902) : historyk Kalisza / Krzysztof Walczak, Kalisz 2010. - 84, [3] s

. il.; 19 cm. (Kaliszanie 2)

Cena 15 zł

Agaton Giller(1831-1887) / Michał Jarnecki, Kalisz 2016. – 109 [5] s. il.; 19 cm. (Kaliszanie 12)

Cena 15 zł

.

Alfons Parczewski (1849-1933) : kaliszanin – rektor Wszechnicy Wileńskiej / Ewa Andrysiak, Kalisz 2010. - 67, [3] s. : il.; 19 cm. (Kaliszanie 1)

Cena 15 zł

.

Architektura Kalisza w dobie Królestwa Kongresowego / Iwona Barańska, Kalisz 2002. - 228, [1] s., 30 s. tabl. : il., mapy; 24 cm.

Cena 26 zł

.

Archiwum Państwowe w Kaliszu : informator o zasobie archiwalnym / oprac. Grzegorz Waliś, Warszawa 2004. - 617 s., [15] s. tabl. : il.; 25 cm.

Cena 63 zł

Asnykowiec ; Biuletyn Stowarzyszenia Wychowanków Gimnazjum i Liceum im. Adama Asnyka w Kaliszu. Nr 20 wrzesień 2016 / [red. Adam Borowiak], Kalisz 2016. – 126, [26] s. : il. ; 29 cm. Cena 20 zł

 

Ballady kaliskie / Bogumił Kunicki ; il. Władysław Kościelniak, Kalisz 1991. - 218 s. : il.; 21 cm.

Cena 2 zł/ PROMOCJA – obecna cena 1 zł

Bezpieczeństwo inwestycyjne na rynku kapitałowym jako determinanta kondycji gospodarczo-obronnej kraju / Zuzanna Przyłuska, Kalisz 2020. - 180 s. : il., wykresy ; 24 cm.

Cena 20 zł

.

Bibliografia historii Kalisza. T. 1 / red. Ewa Andrysiak, Kalisz 2002. - 235 s. ; 24 cm.

Cena 26 zł PROMOCJA – obecna cena 20 zł

.

Bibliografia historii Kalisza. T. 2 / red. Ewa Andrysiak, Kalisz 2006. - 328 s.; 24 cm.

Cena 37 zł PROMOCJA – obecna cena 20 zł

.

Bibliografia historii Kalisza. T. 3 / red. Ewa Andrysiak, Kalisz 2007. - 261 s.; 24 cm.

Cena 32 zł PROMOCJA – obecna cena 20 zł

.

Bibliografia historii Kalisza. T. 4, Uzupełnienia, indeksy / red. Ewa Andrysiak, Kalisz 2007. - 289 s.; 24 cm.

Cena 37 zł PROMOCJA – obecna cena 20 zł

.

Biblioteki Kalisza i ich miejsce w życiu kulturalnym miasta : 1793-1945 / Krzysztof Walczak, Kalisz 1996. - 264, [2] s.; 21 cm.

Cena 16 zł PROMOCJA – obecna cena 10 zł

.

Biblioteki pedagogiczne wobec wyzwań współczesnej oświaty : materiały z konferencji naukowej, Kalisz 11-12 maja 2006 / red. Danuta Wańka ; wstęp Danuta Wańka, Kalisz 2008. - 166 s.; 24 cm.

Cena 16 zł / PROMOCJA – obecna cena 5 zł

.

Blask małej ojczyzny : gmina Blizanów wczoraj i dziś / Mariola Śmiecińska, Blizanów ; Kalisz 2004. - 77, [3] s., [6] k. tabl. : il. kolor., mapy; 21 cm.

Cena 16 zł

.

Bliskie czytanie : interpretacje literatury XX wieku / Piotr Łuszczykiewicz, Kalisz 2002. - 173, [2] s. : il.; 22 cm.

Cena 21 zł

Bliżej Biblioteki : pismo bibliotekarzy Wielkopolski południowo-wschodniej.  Nr 1/2(8/9) / [red.] Bogumiła Celer, Kalisz 2017. – 92 s. : il. ; 23 cm.

Cena 12 zł

Bliżej Biblioteki : pismo bibliotekarzy Wielkopolski południowo-wschodniej. / [red.] Bogumiła Celer

Cena: nr 1 – 8 zł ; 1(2) ; 2(3) ; 1(4) ; 2(5) – 10 zł ; 1/2(6/7) – 12 zł

.

Bogusław Śliwa : zarys biografii / Marek Kozłowski, Kalisz 2005. - 201 s. : faks., fot.; 24 cm.

Cena 28 zł

.

Budynki teatralne Kalisza / Joanna Bruś-Kosińska, Kalisz 2007. - 149 s. : il.; 21 cm.

Cena 19 zł PROMOCJA – obecna cena 10 zł

Calisia devastata Calisia restituta = Kalisz zburzony Kalisz odrodzony / Ryszard Bieniecki, Kalisz 2019. – 193, [2] s. il. ; 24 cm.
Cena 40 zł

.

Cichy pokorny Kaliski Święty / Stanisław Bigaj, Kalisz 2004. - 120 s. : il.; 20 cm.

Cena 8 zł

.

Cień Józefa : apokryf współczesny / Paweł Kamza, Kalisz 2003. - 129 s.; 21 cm.

Cena 16 zł

.

Czasopisma kaliskie XIX i początków XX w. : studium bibliologiczne / Krzysztof Walczak, Kalisz 2005. - 219, [1] s. : il., faks., fot., tab.; 24 cm.

Cena 32 zł

.

Czerwony dom / Bohdan Adamczak, Kalisz 2004. - 207, [1] s.; 22 cm.

Cena 30 zł

Dawne polskie podręczniki szkolne w zbiorach Książnicy Pedagogicznej im. Alfonsa Parczewskiego w Kaliszu : katalog / wstęp i red. Krzysztof Walczak, Kalisz 2010. - 185 s.; 21 cm.

Cena 11 zł

Diecezja Kaliska 1992-2012 : powstanie, organizacja, dzieła, wydarzenia : (wybrane zagadnienia w zarysie) / ks. Sławomir Kęszka, Kalisz 2013. – 543 s. : 24 cm.

Cena 40 zł

.

Dokonania regionalnego ruchu naukowego w Polsce : w dwudziestolecie Kaliskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk : materiały ogólnopolskiej konferencji naukowej, Kalisz, 16-17 listopada 2007 / red. Danuta Wańka, Kalisz 2008. - 246 s. : il.; 24 cm.

Cena 27 zł PROMOCJA – obecna cena 5 zł

Drogi Święty Józefie / Léon Joseph Suenens ; [tł. Artur Kasprzak], Kraków 2003. - 55, [5] s. ; 19 cm.

Cena 16 zł

Drukarnie Kalisza w latach 1945-2000. / Bogumiła Celer. Kalisz 2015. – 244 s. : il. ; 25 cm.
Cena 30 zł

.

Druki kaliskie XIX i połowy XX w. : (1800-1945) : bibliografia / Ewa Andrysiak, Krzysztof Walczak, Danuta Wańka, Kalisz 2003. - 266, [2] s.; 24 cm.

Cena 32 zł PROMOCJA – obecna cena 5 zł

Druki łużyckie w księgozbiorze Alfonsa Parczewskiego : katalog / Krzysztof Walczak, tł. na górnołużycki Kazimierz Fedyk, Kalisz 1985. - 65,[1] s.; 20 cm.

Cena 11 zł

Druki podziemne i emigracyjne w zbiorach Książnicy Pedagogicznej im. Alfonsa Parczewskiego w Kaliszu 1976-1989 : katalog / Monika Antczak, Kalisz 2014. – 133 s. : il.; 21 cm.

Cena 10 zł

Dziewiętnastowieczny Teatr Miejski w Kaliszu. Architektura i polityki kulturowe na peryferiach imperium / Makary Górzyński, Kalisz 2017. – 302 s. : il.; 24 cm.

Cena 30 zł

Dziewiętnastowieczny Park Miejski w Kaliszu : ogród cywilizacji / Makary Górzyński, – Kalisz 2019, s. 273 [1], il. ; 24 cm.


Cena 40 zł

Edward Polanowski (1936-1992) : badacz dziewiętnastowiecznego Kalisza / Anna Szurczak, Kalisz 2011. - 122, [6] s. il.; 19 cm. (Kaliszanie 3)

Cena 15 zł

Edukacja w bezpieczeństwie i obronności / [red. nauk.] Waldemar Scheffs, Wiesław Jaszczur, Paweł Kamiński. Kalisz 2020. - 367, [7] s. ; il., wykresy ; 24 cm.

Cena 50 zł

Edukacja młodzieży na rzecz bezpieczeństwa / Wiesław Jaszczur, Kalisz 2020. - s. 259 ; 24 cm.

Cena 20 zł

Eligiusz Kor-Walczak (1913-2000). Autor baśni i legend kaliskich/ Bogumiła Celer, Kalisz 2013. -  91 [5] s. : il.; 19 cm. (Kaliszanie 8)
cena 15 zł

Eucharystia w KL Dachau : we wspomnieniach księży polskich byłych więźniów obozu / ks. Sławomir Kęszka, Kalisz 2016. – 232 [2] s. : il. ; 21 cm.

Cena 25 zł

Felicja Łączkowska (1859-1932) : nauczycielka i działaczka społeczna / Ewa Andrysiak, Henryka Karolewska, Kalisz 2018, - 108 s. : il. ; 19 cm. (Kaliszanie 15)

Cena 15 zł

Gawędy Kaliskie 1936-1939 : bibliografia zawartości / Ewa Obała, Kalisz 2011. - 85 s. : il.; 21 cm.

Cena 10 zł

Gesty emblematyczne w międzykulturowej komunikacji niewerbalnej : Polsko-Grecko-Brytyjskie studium porównawcze i gestownik / Agnieszka Szczepaniak, Kalisz-Wrocław 2017. – 655 s. : il. ; 23 cm.

Cena 55 zł

.

Henryk Melcer-Szczawiński : życie i twórczość / Katarzyna Piątkowska-Pinczewska, Kalisz ; Poznań 2002. - 286, [1] s. : il.; 24 cm.

Cena 27 zł

.

I coraz ciszej w myślach : wiersze i wyznania / Marek Sierakowski, Kalisz 1995. - 31, [1] s. : 2 il.; 20 cm.

Cena 6 zł

Ignacy Adam Nieściuszko-Bujnicki (1891-1939). Prezydent Kalisza, budowniczy elektrowni kaliskiej. / Anna Tabaka. Kalisz 2016. – 66, [2] s. : il. ; 19 cm.
Cena 15 zł   

.

Irredenta ukraińska w relacjach polsko-czechosłowackich w latach 1918-1939 / Michał Jarnecki, Kalisz ; Poznań 2009. - 301 s. : il. , mapy, portr.; 24 cm.

Cena 32 zł / PROMOCJA – obecna cena 5 zł

Jan Muszkowski – uczony i miłośnik ksiąg / Ewa Andrysiak, Kalisz 2014. – 37, [1] s. : il. ; 24 cm.

Cena 10 zł

.

Jan Paweł II w Polsce : 31 maja 1997 - 10 czerwca 1997 : przemówienia, homilie / Paweł II Jan, Kraków, 1997. - 222, [2] s.; 20 cm.

Cena 7 zł

Jan Sobczyński (1861-1942) ; Kronikarz Kalisza / Agata Walczak-Niewiadomska, Kalisz 2012. – 93, [1] s. il.; 19 cm. (Kaliszanie 5)

Cena 15 zł

.

Jeńcy alianccy w okupowanym Ostrzeszowie (1939-1945) : Stalag XXIA - Oflag XXIC Schildberg / Stanisław Rusak, Kalisz 2002. - 203 s., [32] s. tabl. : il., mapy; 24 cm.

Cena 21 zł / PROMOCJA – obecna cena 10 zł

.

Jeńcy norwescy w niemieckich obozach na ziemiach polskich w latach 1942-1945 / Stanisław Rusak, Kalisz 2010. - 172 s. : il.; 24 cm.

Cena 21 zł / PROMOCJA – obecna cena 10 zł

.

Jeszcze starsze dzieje "najstarszego miasta w Polsce" / Edward Pudełko, Kalisz 1985. - 33 s.; 21 cm.

Cena 2 zł

.

Józef z Nazaretu, nasz Ojciec, Foucher Daniel T. 1 / przekł. Latoń Andrzej, Kalisz 2002. - 238, [2] s. : il.; 21 cm.

Cena 21 zł

Józef Radwan (1858-1936). Prawnik, wydawca i działacz społeczny / Krzysztof Walczak, Ewa Andrysiak, Ewa Obała, Kalisz 2014. – 76, [4] s. il. ; 19 cm. (Kaliszanie 9)

Cena 15 zł 

Kaliska jednodniówka " Prosna" i krąg jej autorów / Henryka Karolewska, Kalisz 2010. - 91 s. : il.; 27 cm

Cena 25 zł

Kaliskie korso : architektura i urbanistyka Alei Wolności w XIX i XX wieku / Barbara Czechowska, Kalisz 2010. - 192 s. : il. (gł. kolor.) ; 24 cm.

Cena 26 zł

.

Kaliskie Studia Teologiczne. T. 1 / red. Dariusz Kwiatkowski ; zespół red. Jan Grzeszczak, Kalisz 2002. - 395, [3] s.; 24 cm.

Cena 27 zł

 

Kaliskie Studia Teologiczne. T. 2 / red. Dariusz Kwiatkowski ; zespół red. Aleksander Gendera, Kalisz 2003. - 320, [2] s. : il.; 24 cm.

Cena 32 zł

 Kaliskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk = Societas Scientiarum ac Litterarum Calisiensis (1987-2017) / [red.] Bogumiła Celer, Kalisz 2017. – 36 s. ; 30 cm.

Cena 10 zł

Kalisz poprzez wieki / Krystyna Dobak-Splitt, Jerzy Aleksander Splitt, Kalisz 1988. – 104 s. : il. (w tym kolor), mapy ; 17 X 24 cm.

Cena 15 zł

Kalisz 1914 : pogrom miasta.- Wyd. drugie uzup. / Mieczysław Arkadiusz Woźniak, Kalisz 2015. – 194, [2] s. : il. ; 17 cm.

Cena 30 zł

.

Kalisz i ziemia kaliska na łamach "Gazety Kaliskiej" w latach 1893-1914 : bibliografia / Danuta Wańka, Kalisz 1998. - 260 s.; 21 cm.

Cena 19 zł PROMOCJA – obecna cena 10 zł

.

Kalisz i ziemia kaliska na łamach "Ilustrowanego Kuriera Kaliskiego" 1926-1927 : bibliografia / Bogumiła Celer ; przedm. Krzysztof Walczak, Kalisz 2004. - 118 s.; 21 cm.

Cena 16 zł / PROMOCJA – obecna cena 10 zł

.

Kalisz - miasto otwarte : mniejszości narodowe i religijne w dziejach Kalisza i ziemi kaliskiej / red. Krzysztof Walczak, Ewa Andrysiak, Kalisz 2006. - 143, [1] s. : il.; 21 cm.

Cena 21 zł / PROMOCJA – obecna cena 10 zł

.

Kalisz : miasto Świętego Józefa : pielgrzymka Jana Pawła II / red. Iwona Duda ; wstęp Stanisław Napierała ; tekst i scenariusz Anna Tabaka ; zdjęcia J. Derbiszewski, Kalisz 2007. - 96 s. : il. kolor.; 31 cm.

Cena 55 zł

Kalisz w grafice Czesława Wosia / red. Krzysztof Walczak, Kalisz 2015. – 34 s. ; 30 cm.
Cena 20 zł

.

Kara pozbawienia wolności a wychowanie / Paweł Szczepaniak, Kalisz ; Warszawa 2003. - 477 s. : il.; 25 cm.

Cena 48 zł / PROMOCJA – obecna cena 5 zł

Karol Wilhelm Hindemith (1810-1890) : drukarz i wydawca / Krzysztof Walczak, Kalisz 2015. – 70, [6] s. il. ; 19 cm. (Kaliszanie 11)

Cena 15 zł

Katastrofa kaliska 1914. Materiały źródłowe (wybór) / Ryszard Bieniecki, Bogumiła Celer, Kalisz 2014. – 500, [2] s. il. ; 25 cm.

Cena 35 zł

.

Kościelne dzieje Turku / Zbigniew Michalak, Kalisz ; Turek 2007. - 384 s. : il. (w tym kolor.) ; 21 cm.

Cena 32 zł / PROMOCJA – obecna cena 10 zł

.

Ksiądz Jan Sobczyński i jego księgozbiór / Agata Walczak-Niewiadomska, Kalisz 2007. - 341, [1] s. : il., portr.; 24 cm.

Cena 32 zł / PROMOCJA – obecna cena 5 zł

.

Książka i ludzie książki w życiu i pracy Alfonsa Parczewskiego / Ewa Andrysik, Kalisz 2005. - 290 s. : faks., fot., portr., rys.; 24 cm.

Cena 37 zł PROMOCJA – obecna cena 15 zł

.

Książnica Pedagogiczna im. Alfonsa Parczewskiego w Kaliszu : historia, działalność, zbiory : 1949-2009 / oprac. Krzysztof Walczak ; red. Danuta Wańka ; il. Jerzy Wasilkowski, Kalisz 2009. - 73 s. : il. (w tym kolor.), tab.; 24 cm.

Cena 16 zł / PROMOCJA – obecna cena 10 zł

.

Księgozbiór Gimnazjum im. Anny Jagiellonki w zbiorach Książnicy Pedagogicznej im. Alfonsa Parczewskiego w Kaliszu : katalog / red. Bogumiła Celer, Kalisz 2008. - 172 s. : il.; 21 cm.

Cena 16 zł / PROMOCJA – obecna cena 5 zł

.

Księgozbiór Kaliskiego Towarzystwa Lekarskiego w zbiorach Książnicy Pedagogicznej im. Alfonsa Parczewskiego w Kaliszu : katalog / Henryka Karolewska, Kalisz 2007. - 114 s. : il.; 21 cm.

Cena 16 zł / PROMOCJA – obecna cena 5 zł

.

Księgozbiór Liceum Pedagogicznego w Krotoszynie w zbiorach Książnicy Pedagogicznej im. Alfonsa Parczewskiego w Kaliszu : katalog / Katarzyna Kubiak, Kalisz 2004. - 118 s.; 21 cm.

Cena 16 zł / PROMOCJA – obecna cena 5 zł

.

Loże masońskie i organizacje wolnomularskie Kalisza / Krzysztof Walczak, Kalisz 2004. - 112 s., [9] s. tabl.; 23 cm.

Cena 27 zł

.

Małe projekty społeczne praktyczny poradnik / Iwona Michniewicz, Romuald Michniewicz, Kalisz 2010. - 252 s. : il.; 30 cm.

Cena 54 zł

Maria Szymanowska we wspomnieniach uczniów, wychowanków i przyjaciół / Sławomir Kęszka, Kalisz 2010. - 86, [1] s. : il. ; 24 cm.

Cena 16 zł

Metodyka przygotowania planu ochrony infrastruktury krytycznej / Paweł Kamiński, wyd. 2 popr. i posz. Kalisz 2020. - 137 s. : fot., il. ; 24 cm.

Cena 20 zł

.

Miasteczko róży wiatrów / Eligiusz Kor-Walczak, Kalisz 1993. - 125,[2] s.; 20 cm.

Cena 6 zł / PROMOCJA – obecna cena 1 zł

.

Model - wzorzec kompetencji zawodowych nauczycieli przedmiotów artystycznych / Marta Szabelska-Holeksa, Kalisz 2008. - 189 s. : il.; 24 cm.

Cena 28 zł PROMOCJA – obecna cena 5 zł

Motywy sakralne w ekslibrisie. Z kolekcji Książnicy Pedagogicznej w Kaliszu : Katalog wystawy / oprac. Bogumiła Celer, Henryka Karolewska, Kalisz 2016. – 85 s. [1] : il.; 21 cm.
Cena 10 zł

.

Muzeum Okręgowe Ziemi Kaliskiej : (zbiory, wystawy, oddziały) : informator / red. T. A. Jakubiak, J. A. Splitt, Kalisz 1995. - 75 s. : il.; 21 cm.

Cena 7 zł

.

Nieznana korespondencja rodziny Gillerów / oprac. oraz przedmową i przypisami opatrzyła Jadwiga Miluśka, Kalisz 2001. - 251s. : il.; 24 cm.

Cena 27 zł / PROMOCJA – obecna cena 5 zł

Nokturn polski. Cz. 1, Dziwne dzieciństwa / Leszek Tomalak, Zelów 2003. - 180 s. : err.; 21 cm.

Cena 16 zł

.

Oblicza ziemi ostrzeszowskiej = Antlitze des Schildberger Landes = The Region of Ostrzeszów in true colours / tekst W. Przybyła, Ostrzeszów 2006. - 80 s. : il. kolor.; 30 cm.

Cena 41 zł

Ochotnicza Straż Pożarna w Kaliszu 1864-2014 r. : monografia / red. Tadeusz Olejnik, Krzysztof Walczak, Kalisz 2015. – 608, [4] : il. ; 25 cm.

Cena 50 zł

Odbudowa i modernizacja miast historycznych w pierwszej połowie dwudziestego wieku w Europie : naród, polityka, społeczeństwo / red. Iwona Barańska, Makary Górzyński, Kalisz 2016. – 520 s. : il. ; 24 cm.

Cena 50 zł

Oddziaływanie górnictwa siarki na środowisko przyrodnicze. Na przykładzie KiZPS „Siarkopol” w Machowie / Arkadiusz Niewiadomski, Kalisz 2014. – 116 s., k. tabl. złoż. : il., mapy ; 25 cm.

Cena: 15 zł / PROMOCJA – obecna cena 1 zł

.

Od Szkoły Handlowej do "Ekonomika" : szkice do dziejów szkolnictwa handlowego i ekonomicznego w Kaliszu / red. Ewa Andrysiak, Kalisz 2003. - 170 s., [22] s. tabl. kolor. : il.; 23 cm.

Cena 27 zł

.

Ofiarny stos : dziennik legionisty / Ludwik Dudziński ; oprac. i przypisami opatrzył Grzegorz Waliś, Kalisz 2006. - 204 s. : fot.; 21 cm.

Cena 23 zł PROMOCJA – obecna cena 5 zł

Osiemnaście wieków Kalisza ; studia i materiały do dziejów miasta Kalisza i regionu kaliskiego. T. 3 / red. A. Gieysztor, K. Dąbrowski, Poznań 1962. – 489, [1] s. ; 25 cm.

Cena 15 zł

Ojciec Grzegorz Mendel ; pszczelarz nieznany / Jerzy Gnerowicz, Kalisz 2016. – 251, [3] s. ; il.; 24 cm.

Cena 30 zł

Okruchy wojennych wspomnień / ks. Leon Poprawa [wybór, red., przypisy ks. Sławomir Kęszka], Kalisz 2014. – 131 [1] s. : il. ; 21 cm.

Cena 17 zł

Opieką swoją nas chroń : krótka historia opieki Świętego Józefa Kaliskiego / [wybór tekstu i opracowań ks. Sławomir Kęszka], Kalisz 2015. – 128 s. ; 14,5 cm.

Cena 10 zł 

.

Osypał się wzrok w dolinę... : wiersze z lat 1955-2002 / Maciej Maria Kozłowski ; wstęp Marian Grześczak ; il. Woś Czesław, Kalisz 2003. - 104 s. : il.; 25 cm.

Cena 21 zł

Ośrodki decyzyjne w organizacjach zhierarchizowanych / Sławomir Wronka, Kalisz 2020. - 163 s. : il., tabele ; 24 cm.

Cena 20 zł

.

Oźmina w marmurze i w brązie / tekst Robert Kuciński ; tekst i fot. Ryszard Bieniecki, Kalisz 2004. - 100, [12] s. : il. kolor.; 23x24 cm.

Cena 41 zł

.

Pamiętnik zlotu wychowanków kaliskich szkół średnich, Kalisz-2000 / oprac. i red. Hubert Stanisław Pałęcki, Elbl Gustaw, Kalisz 2001. - 175 s. : il.; 21 cm.

Cena 16 zł

.

Pamiętnik X Ogólnopolskiego Zjazdu Bibliofilów w Kaliszu, 14-16 września 2007 / oprac. Ewa Andrysiak, Krzysztof Walczak, Kalisz 2008. - 160 s. : il.; 25 cm.

Cena 32 zł

.

Panorama z bursztynu : słoworyty z biografią Władysława Kościelniaka / Zbigniew Kościelak, Kalisz 2006. - 165, [4] s. : il.; 23 cm.

Cena 25 zł

Paweł Nikołajewicz Rybnikow (1831-1885). Etnograf, wicegubernator kaliski / Krzysztof Walczak, Kalisz 2020. - 74, [4] s. il.; 19 cm. (Kaliszanie 18)
Cena 15 zł

.

Pejzaż ze Starym Miastem / Eligiusz Kor-Walczak ; rys. i przerywniki Władysław Kościelniak ; przedm. Edward Polanowski, Kalisz 1990. - 62,[2] s. : il.; 17 cm.

Cena 6 zł / PROMOCJA – obecna cena 1 zł

Pieśni kaliskie / Jarosław Lisakowski, Kraków 1971. – 383, [1] s., [14] s.
tabl. : il. ; 21 cm.

Cena 15 zł

Polskie Towarzystwo Penitencjarne. W zmieniającej się rzeczywistości społecznej i więziennej / red. Józef Robert Poklek, Kalisz 2017. – 206 s. : il.; 21 cm.

Cena 20 zł

Powrót do Kalińca / Wanda Karczewska, Kalisz 1988. – 71, [1] s. ; 21 cm.

Cena 15 zł

.

Poznaj : Kalisz, najstarsze miasto w Polsce / tekst Anna Woźniak ; fotografie Stanisław Kulawiak, Ostrzeszów 2000. - 30 s. : il. kolor.; 17 cm.

Cena 7 zł

.

Poznaj : Kobyla Góra i okolice / tekst: Sł. Mrugalski ; fot. J. K. Kraszewscy, St. Kulawiak, St. Smolarek, Ostrzeszów 2005. - 32 s : il. kolor., mapa; 17 cm.

Cena 7 zł

.

Pół wieku Technikum Budowy Fortepianów im. Gustawa Arnolda Fibigera w Kaliszu (1954-2004) / Krzysztof Walczak, Danuta Wańka, Kalisz 2004. - 147, [1] s. : il., err.; 25 cm.

Cena 37 zł /PROMOCJA - obecna cena 5 zł

Prakseologia w zarządzaniu i dowodzeniu. Część 1, Racjonalność w dowodzeniu / [red. nauk.] Witold Kieżun i Jarosław Wołejszo, Kalisz 2020. - 302 s. : il. ; 24 cm.
Cena 20 zł

Prakseologia w zarządzaniu i dowodzeniu. Część 2, Racjonalność w zarządzaniu / [red. nauk.] Witold Kieżun, Jarosław Wołejszo, Aneta Pisarska, Kalisz 2020. - 249 s. : il. ; 24 cm.
Cena 20 zł

Prakseologia w zarządzaniu i dowodzeniu. Tom 7, Etyka w zarządzaniu / red. Witold Kieżun, Jarosław Wołejszo, Aneta Pisarska, Kalisz 2020. - 304 s. ; 24 cm.

Cena 20  zł

Prakseologia w zarządzaniu i dowodzeniu. Tom 8, Etyka w zarządzaniu / red. Witold Kieżun, Jarosław Wołejszo, Katarzyna Mikurenda, Kalisz 2020. - 514 s. : il. ; 24 cm.

Cena 30 zł

Prakseologia w zarządzaniu i dowodzeniu 2020. Tom 9 / red. Jarosław Wołejszo, Aneta Pisarska, Zuzanna Przyłuska, Kalisz 2020. - 164 s. ; 24 cm.

Cena 20 zł

.

Prawa człowieka a terror i terroryzm / Samanta Kowalska, Kalisz 2008. - 267, [1] s.; 24 cm.

Cena 32 zł PROMOCJA – obecna cena 5 zł

Problemy i sukcesy polskiej rodziny w przeszłości i teraźniejszości. Studia historyczno-społeczne / Jarosław Durka, Kalisz 2014. – cm.

Cena 20 zł

Proces szkolenia obronnego / Jarosław Wołejszo, Kalisz  2020. - 225, [1] s. ; 24 cm.
Cena 20 zł

Profilaktyka chorób jamy ustnej / Leszek Myśliwiec, Katarzyna Sygit, Marian Sygit, Kalisz 2020. - 135 s. ; 24 cm.

Cena 20 zł

Region i książka. Szkice z dziejów książki regionalnej / red. Ewa Andrysiak, Elżbieta Steczek-Czerniawska, Kalisz 2016. – 346 [2] s. : il. ; 24 cm.

Cena 30 zł

Ryszard Templewicz i Calisiana. W dorobku typograficznym Kaliskiej Drukarni Akcydensowej za jego dyrektury w latach 1975-1992 / red. Ewa Andrysiak, wstęp i opis biblio. Bogumiła Celer, Kalisz 2010. – 45, [1] s. ; 21 cm.

Cena 16 zł / PROMOCJA – obecna cena 5 zł

Rzecz o ekslibrisach drukarskich : ze zbiorów Książnicy Pedagogicznej im. Alfonsa Parczewskiego w Kaliszu / oprac. Bogumiła Celer, Kalisz 2015. – 59 s. : il. ; 21 cm.

Cena 10 zł

.

Sanktuarium Świętego Józefa : 200-rocznica koronacji / tekst Lucjan Andrzejczak ; zdjęcia Stanisław Kulawiak, Kalisz : s.n., 1997. - 8 s.: il. kolor., mapa; 22 cm.

Cena 8 zł

.

Sanktuarium Świętego Józefa w Kaliszu : [harmonijka] / Jacek Plota, Wrocław 2008. - 39, [1] s. : il. kolor. ; 17 cm.

Cena 8 zł

Signa tempori czyli Sigilla herbowe książąt kaliskich y królewskiego miasta Kalisza dzięki przychylności dziejów a teraz staraniem Władysława Kościelniaka tudzież Towarzystwa Bibliofilów Kaliskich przy łaskawym poparciu prezydenta prześwietnego miasta Kalisza ad futuram rei memoriam wydane / Kalisz 1982. – 16 s., [1] k. : il. ; 20 cm.

Cena 10 zł

.

Słownik biograficzny Wielkopolski Południowo-Wschodniej : ziemi kaliskiej : [a-z] T. 1 / red. Hanna Tadeusiewicz. - Kalisz, 1998. - 356 s.; 25 cm. Cena 42 zł PROMOCJA – obecna cena 25 zł

Słownik biograficzny Wielkopolski Południowo-Wschodniej : Ziemi Kaliskiej. T. 3 /red. Danuta Wańka, Kalisz 2007. - 525 s.; 25 cm. Cena 58 zł PROMOCJA – obecna cena 30 zł

.

Srebrne trawy : opowiadania kaliskie / Eligiusz Kor-Walczak, Kalisz 1995. - 177, [3] s.; 19 cm.

Cena 6 zł / PROMOCJA – obecna cena 1 zł

Sławomir Czerwiński (1885-1931). Minister oświaty, przyjaciel Kalisza / Piotr Gołdyn, Kalisz 2013. – 82, [6] s. il.; 19 cm. (Kaliszanie 6)
Cena 15 zł

Sławomir Czerwiński i wychowanie państwowe / red. Piotr Gołdyn, Kalisz 2016. – 216 [2] s. il.; 21,5 cm.  
Cena 20 zł

Stanisław Piotrowski : kapłan * harcerz * wychowawca / ks. Janusz Stańczuk, Warszawa 2013. -  352 [1] s. : il.; 24 cm.
cena 38 zł

Stanisław Wojciechowski (1869-1953) : prezydent z Kalisza / Elżbieta Steczek-Czerniawska, Kalisz 2011. - 92, [2] s. il.; 19 cm. (Kaliszanie 4)

Cena 20 zł PROMOCJA – obecna cena 15 zł

Statystyka w pracach badawczych : roztropność, narzędzia, etyka / Andrzej Młodak, Kalisz 2020. – 506 s. : wykresy ; 24 cm.
Cena 50 zł

Stefan January Giller (1833-1918). Poeta, nauczyciel i działacz społeczny / Jadwiga Miluśka-Stasiak. Kalisz 2015. – 109, [1] s. : il. ; 19 cm.

Cena 15 zł

Stefan Szolc-Rogoziński (1861-1896). Z Kalisza do Kamerunu / Michał Jarnecki. Wyd. 2 zm. i poszerz. Kalisz 2017. – 128 s. il.; 19 cm. (Kaliszanie 7)

Cena 15 zł

Sterowanie uczącym się mózgiem / [red.] Kornelia Rybicka, Stanisław Plebański, Kalisz 2017. – 138 s. : il. ; 24 cm.

Cena 30 zł

Szkoła Dwojga Imion. Dzieje Gimnazjum i Liceum Anny Jagiellonki i Mikołaja Kopernika w Kaliszu / [red.] Krzysztof Walczak, Kalisz 2018, - 423 s. : il. ; 25 cm.

Cena 40 zł

Szkoła Kaliska : dzieje I [pierwszego] Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Asnyka w Kaliszu / pod red. Edward Polanowski, Kalisz 1993. - 260, [2] s., [60] s. tabl. : fot. ; 25 cm.

Cena 32 zł PROMOCJA – obecna cena 10 zł

Szkoła kaliska i jej budynek / red. Bogumiła Celer, Joanna Montelatic, Krzysztof Walczak, Kalisz 2020. - 197 s. : il., fot. ; 21 cm.

Cena 25 zł

.

Śpiewactwo na Ziemi Jarocińskiej / Jan Jajor, Jarocin 2002. - 152 s. : il. (w tym kolor.); 21 cm.

Cena 16 zł

.

Świat kaliskiej książki pod zaborem rosyjskim (1815-1914) / Danuta Wańka, Kalisz 2002. - 246, [3] s.; 24 cm.

Cena 21 zł / PROMOCJA – obecna cena 10 zł

Tactics and movement control in football / Viktor Kostiukevych, Anatol Skrypko, Jevgenij Vrublevskiy, Łukasz Lamcha, Kalisz 2020. - 127  s. : il. ; 24 cm.
Cena 20 zł

Tadeusz Grzelak (929-1996) / Janusz Stabno, Kalisz 2017. - 96 s. : il. ; 19 cm. (Kaliszanie 14)

Cena 15 zł

Tadeusz Kulisiewicz (1899-1988) : rysownik, grafik, kaliszanin / Anna Tabaka. – Kalisz 2019, s. 92 [2], il. ; 19 cm. (Kaliszanie 17).


Cena 15 zł

.

Terror powstańczy 1862-1864 / Marek Jaeger, Kalisz 2008. - 219 s.; 24 cm.

Cena 32 zł POMOCJA – obecna cena 5 zł

.

Towarzystwo Bibliofilów Polskich w Wilnie : 1926-1939 / Ewa Andrysiak, Kalisz 2007. - 160, [1] s. : il.; 23 cm.

Cena 26 zł / PROMOCJA – obecna cena 10 zł

Trójgłos o kalendarzach kaliskich : Adam Chodyński, Hieronim Łopaciński, Cezary Biernacki / [oprac.] Ewa Andrysiak, Krzysztof Walczak. Kalisz 2017. – 40 s. [4] : il. 24 cm.

Cena 10 zł

.

Turystyka na ziemi jarocińskiej / Jan Jajor, Jarocin 2002. - 60 s. : il (w tym kolor.) ; 25 cm.

Cena 15 zł

Wczasy kaliskie 1911-1913. Obrazy z czasów transformacji / oprac. i wstęp Makary Górzyński, Kalisz 2016. – 127, [3] s. : il. ; 24 cm.
Cena 30 zł

.

W hołdzie Wielkiemu Polakowi : dedykacje i wpisy na egzemplarzach z księgozbioru Alfonsa Parczewskiego / wstęp i oprac. Ewa Andrysiak ; red. Krzysztof Walczak, Kalisz 2009. - 115, [1] s. : il.; 25 cm.

Cena 32 zł PROMOCJA – obecna cena 15 zł

.

Wierszem przez rok / Stanisław Szpnder, Kalisz 2004. - 47, [1] s. : il.; 21 cm.

Cena 12 zł

.

Województwo kaliskie w świetle telexów Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej (1977-1986) / Marek Kozłowski, Kalisz 2004. - 115 s.; 24 cm.

Cena 19 zł

Wojna. Siły Zbrojne. Państwo. Rozważania polemologiczne / [red.] Andrzej Polak, Kalisz 2020. – 302 s. ; il., tab. ; 24 cm.

Cena 20 zł

Wokół tradycji teatralnej Wojciecha Bogusławskiego : praca zbiorowa / [red.] Stanisław Kaszyński, Kalisz 1987. – 104, [4] s. : il. : 24 cm.

Cena 7 zł

Wpływ żywienia niemowląt na występowanie niedokrwistości z niedoboru żelaza. Mechanizmy utrzymujące homeostazę żelaza w organizmie człowieka / Klaudia Cuginia, Hanna Krauss, Paulina Wojtyła-Buciora, Kalisz 2020. - 91 s. ; 24 cm.

Cena 20 zł

Wydawnictwa Kaliskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk 1989-2017 : bibliografia / [oprac.] Ewa Andrysiak, Kalisz 2017. – 88 s. ; 24 cm.

Cena 10 zł

Z dziejów chóralistyki kaliskiej. 150 lat chóralnego śpiewu w Bazylice Kaliskiej / Bogumiła Celer, Kalisz 2012. – 194 s. ; 24 cm.

Cena 25 zł

Z dziejów parafii w Opatówku / Jadwiga Miluśka-Stasiak, Opatówek 2012. - 220, [2] s., [16] s. tabl. kolor. : il. ; 24 cm.

Cena 35 zł

Zabytkowe cmentarze przy Rogatce w Kaliszu / Stanisław Małyszko, Kalisz 2012. – 353 s., [1] k. tabl. złoż. : il. ; 23 cm.

Cena 40 zł

Z perspektywy dwudziestolecia : Akcja Katolicka w Diecezji Kaliskiej 1995-2015 / red. ks. Sławomir Kęszka [współpraca red. Zbigniew Trybuła], Kalisz 2016. – 246 s. : il. ; 21 cm.

Cena 20 zł

.

Związki zawodowe a integracja Polski z Unią Europejską z perspektywy doświadczeń NSZZ "Solidarność" / Jan Mosiński, Kalisz 2004. - 133 s. : rys., tab.; 24 cm.

Cena 21 zł

.

30 lat Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Ostrzeszowskiej / oprac. Marek Makieła, Poznań 2004. - 22 s. : il. (kolor.), portr.; 30 cm.

Cena 13 zł

.

750 lat lokacji Kalisza : materiały sesji popularnonaukowej, Kalisz, 10 października 2007 / red. Danuta Wańka, Tadeusz Krokos, Kalisz 2008. - 121 s. : il. (w tym kolor.) ; 24 cm.

Cena 27 zł PROMOCJA – obecna cena 5 zł

.

XX lat kaliskiej "Scholae Cantorum" / Tadeusz Krokos, Kalisz 1998. - 100 s. : il.; 25 cm.

Cena 13 zł

 

CZASOPISMA

Listy jako dokument epoki / red. Ewa Andrysiak, Kalisz 2020. – 254 s. : il. 24 cm. (Zeszyty Kaliskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, nr 20)

Cena 30 zł

Polonia Maior Orientalis. Studia z dziejów Wielkopolski Wschodniej : t. 2 / red. Piotr Gołdyn, Kalisz 2015. – 176 s. : il. ; 24 cm.

Cena 30 zł

Polonia Maior Orientalis. Studia z dziejów Wielkopolski Wschodniej : t. 5 / red. Piotr Gołdyn, Kalisz 2018. – 258 s. : il. ; 24 cm.
Cena 35 zł

Polonia Maior Orientalis. Studia z dziejów Wielkopolski Wschodniej : t. 6 / red. Piotr Gołdyn, Kalisz 2019. – 264 s. : il. ; 24 cm.
Cena 35 zł

Rocznik Kaliski / Kalisz

Cena: T. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 9, 10, 11, 15, 18, 19 – 5 zł ; 27 – 37 zł ; 32, 33 – 41 zł ; 34, 35, 36, 37, 38 – 10 zł ; 40, 41 – 35 zł

Studia Kaliskie. Studia Calisiensia. T. 1 / [red. nacz. Elżbieta Steczek-Czeniawska], [red. tomu Romana Łapa], Kalisz 2013. – 330 s. : il. ; 24 cm.

Cena 35 zł PROMOCJA – obecna cena 20 zł

Studia Kaliskie. Studia Calisiensia. T. 4, Zarządzanie / [red. nacz. Elżbieta Steczek-Czerniawska], [red. tomu Jan Frąszczak], - Kalisz 2016. - 291 s. : il. ; 24 cm.

Cena 30 zł Promocja T. 3 – 35 zł ; T. 2, 4, 5, 6, 7, 8 – 30 zł

Studia Kaliskie. Studia Calisiensia. T. 5, Zarządzanie / [red. nacz. Elżbieta Steczek-Czerniawska], [red. tomu Jan Frąszczak], - Kalisz 2017. - 276 s. : il. ; 24 cm.

Cena 30 zł Promocja T. 3 – 35 zł ; T. 2, 4, 5, 6, 7, 8 – 30 zł

Studia Kaliskie. Studia Calisiensia. T. 6 / [red. nacz. Elżbieta Steczek-Czerniawska], [red. tomu Jan Frąszczak], - Kalisz 2018. - 287 s. : il. ; 24 cm.

Cena 30 zł Promocja T. 3 – 35 zł ; T. 2, 4, 5, 6, 7, 8 – 30 zł

Studia Kaliskie. Studia Calisiensia. T. 7 / [red. nacz. Elżbieta Steczek-Czerniawska], [red. tomu Jan Frąszczak], - Kalisz 2019. - 256 s. : il. ; 24 cm.
Cena 30 zł Promocja T. 3 – 35 zł ; T. 2, 4, 5, 6, 7, 8 – 30 zł

.

Z badań naukowych kaliskich pedagogów / red. Dzierżymir Jankowski, Andrzej Twardowski, Kalisz 1997. - 190 s. : wykr. ; 21 cm. (Zeszyty Kaliskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk nr 3)

Cena 9 zł PROMOCJA – obecna cena 1 zł

.

Animatorzy, organicznicy, artyści / red. Piotr Łuszczykiewicz, Halina Molenda, Kalisz 1999. - 203 s. : il., nuty ; 21 cm. (Zeszyty Kaliskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk nr 4)

Cena 9 zł / PROMOCJA – obecna cena 1 zł

.

W kręgu kaliskiej książki / red. Krzysztof Walczak, Kalisz 1998. - 163, [1] s. : il. ; 21 cm. (Zeszyty Kaliskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk nr 5)

Cena 9 zł / PROMOCJA – obecna cena 1 zł

.

Wielkopolanie z obu stron Prosny / red. Danuta Wańka, Kalisz 2000. - 214, [2] s. : il. ; 21 cm. (Zeszyty Kaliskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk nr 6)

Cena 11 zł / PROMOCJA – obecna cena 1 zł

.

Z zagadnień społeczno-gospodarczych / red. Stanisław Rusak, Kalisz 2002. - 223, [1] s. : il. ; 21 cm. (Zeszyty Kaliskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk nr 7)

Cena 13 zł / PROMOCJA – obecna cena 1 zł

.

Archiwa, biblioteki, muzea : źródła do dziejów Wielkopolski południowej / red. Ewa Andrysiak, Kalisz 2004. - 300 s. : fot., portr. ; 21 cm. (Zeszyty Kaliskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk nr 8)

Cena 19 zł / PROMOCJA – obecna cena 5 zł

.

Miscellanea / red. Ewa Andrysiak, Danuta Wańka, Krzysztof Walczak, Kalisz 2006. - 273 s. ; 24 cm. (Zeszyty Kaliskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk nr 9)

Cena 21 zł / PROMOCJA – obecna cena 5 zł

.

Artyści i literaci : w kręgu badań Edwarda Polanowskiego / red. Halina Molenda,Kalisz 2007. - 158 s. : il.; 24 cm. (Zeszyty Kaliskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk nr 10)

Cena 16 zł / PROMOCJA – obecna cena 5 zł

.

"Schola Cantorum" : 30 lat Ogólnopolskiego Festiwalu Zespołów Muzyki Dawnej w Kaliszu / red. Tadeusz Krokos, Kalisz 2008. - 193 s. : il., nuty ; 24 cm. (Zeszyty Kaliskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk nr 11)

Cena 26 zł PROMOCJA – obecna cena 5 zł

W kręgu kaliskich badań nad sztuką i kulturą artystyczną / red. Iwona Barańska, Kalisz 2011. - 243 s. : il. ; 24 cm. (Zaszyty Kaliskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk nr 12)

Cena 25 zł PROMOCJA – obecna cena 15 zł

W kręgu badań czasopiśmienniczych i prasoznawczych / red. Ewa Andrysiak, Krzysztof Walczak, Kalisz 2013. - 237 s. :  il. ; 24 cm. (Zaszyty Kaliskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk nr 13)

Cena 25 zł PROMOCJA – obecna cena 15 zł

Z zagadnień heraldyki i nauk pokrewnych / red. Piotr Gołdyn, Kalisz 2014. – 263, [1] s. : il. ; 24 cm. (Zeszyty Kaliskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk nr 14)

Cena 30 zł PROMOCJA – obecna cena 20 zł

Ziemiaństwo kaliskie, wielkopolskie i polskie w XIX i XX wieku / red. Jarosław Durka, Kalisz 2015.- 323, [1] s. : il. ; 24 cm. (Zeszyty Kaliskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, nr 15)

Cena 35 zł PROMOCJA – obecna cena 20 zł

Miscellanea :archiwalne, biblioteczne i muzealne / red. Bogumiła Celer, Kalisz 2016. – 303, [1] s. : il. ; 24 cm. (Zeszyty Kaliskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, nr 16)

Cena 35 zł PROMOCJA – obecna cena 20 zł

W kręgu kaliskich badań nad sztuką i kulturą artystyczną (2) / red. Iwona Barańska, Kalisz 2017. – 243 s. : il. ; 24 cm. (Zeszyty Kaliskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, nr 17)

Cena 35 zł

 

Pięćset lat reformacji na ziemi kaliskiej / red. Krzysztof Walczak, Kalisz 2018. – 340 s. : il. ; 24 cm. (Zeszyty Kaliskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, nr 18)

Cena 35 zł

Literatki, społeczniczki, regionalistki / red. Bogumiła Celer, Kalisz 2019. – 273, [4] s. : il. ; 24 cm. (Zeszyty Kaliskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, nr 19)
Cena 35 zł


oprac. mgr Ewa Obała